708-408-045
Wyślij sms o treści WNIOSEK na nr 7257

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Pożyczki bez zaświadczeń i kredyty bez zaświdczeń wszystko na stronie mileniumnet

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie poprawiał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są właśnie dla wielu inwestorów istotniejszym elementem oddziałującym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, lub same trendy na targach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie poprawiał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej rodzi się, że powyższe zdanie jest oczywiste. Nie musi wtedy być ale zawsze prawda.

Na wartość ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany podaży a popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy jawą a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom ogromne szanse.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest często stosowanym środkiem na świecie, zaś jej wartość stanowi głęboki nacisk na międzynarodową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzrostu ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W niniejszym artykule przeanalizujemy, jakiego wzrostu cen czarnego złota możemy wyglądać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak również sygnałom technicznym, jakie można wyczytać z wykresów.

Czym stanowi ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z zasady lepką cieczą o wysokim zastosowaniu. Jest stosowana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie choćby w sektorze spożywczym. W własnym artykule skoncentrujemy się oczywiście przede wszystkim na ropie naftowej używanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem sklepu i jedyne klienty mogą liczyć ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje w jakich dane elementy uważają się w ścisłej ropie naftowej decydują o jej kompetencjach i związkach. Ważnym objawem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Duża zawartość siarki jest przeważnie nielubiana i konieczne są dalsze operacje w procesie rafinacji zapewniające jej uniknięciu. Stąd też surowa, lekka ropa jest wartościowsza niż kwaśna. Oprócz tego występuje jeszcze większy popyt na łatwiejsze warianty, takie jak benzyna, co robi, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na pełną ropę naftową żyje w rezultatu wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo że te dwa typy nie osiągają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako produkt na targach walutowych. Najjaśniejszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym wariantem jest ropa Brent. Każdy rodzaj ropy naftowej posiada znajoma własną, swoją cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest wszechstronnie grana w amerykańskich rafineriach i uważana za ważny miernik cen ropy. WTI to miła ropa naftowa o wielkim wskaźniku gęstości API i z złą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w porównaniu z wodą. Ropą WTI handlują na rozległą skalę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji kończy się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – zaraz po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, a jak handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje prace futures ze zbliżającym się terminem zbudowania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Większość tego typu ropy otrzymuje się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Znajdują się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do wszystkich działów w stanach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych a na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym potrafi żyć zatem interesujące śledzenie zasobów ropy powiązanej z źródle w Cushing. Poziom zasobów wybierany istnieje w dowolną środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym punktem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce również na Środkowym Wschodzie. Nazwa wywodzi się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To pole naftowe, przylegające do firmy Royal Dutch Shell, było gdy jednym spośród najbardziej ekonomicznych pól naftowych w Ogromnej Brytanii, jednak większość odwiertów została z ostatniego etapu zrezygnowana z obsłudze.

Korelacja pomiędzy wzrostem cen tych dwóch futures jest znana, chociaż w ubiegłych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent była o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi obecnie około 6 USD. Różnice te wykonane są przez oferta a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące potrafi żyć dodawanie na spread (różnicę w cenie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle rośnie. Czy rośnie również podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie z dziesięcioleci, jednak cena ropy nie jest na najwyższym poziomie w sprawie. Ponadto nie wszystkie firmy aktywnie obowiązujące w ostatniej branży optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej łączą się na zrównoważonych alternatywach, i wielu producentów ropy naftowej w aktualnym momencie znacząco obniżyło swoje inwestycje w inne miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej mimo to zwykle rosną, tak samo jak produkcja. Produkcja często pochodzi ale z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokacie w obcych częściach światach zostało odwołanych ze względu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w złą ropę są zagrożone i ze względu na bardziej naturalną politykę klimatyczną.

Co w ubiegłych latach było nacisk na wartość ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest świadoma, że w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają jednak jeszcze wzmiankę na ostatnie, że na zbycie występuje dziś wiele różnych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa kupowana jest tu często z gleby. Łupkowa rewolucja zaczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był to zyskowny, mimo wysokich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak wielkie stawało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na zbycie pojawiło się wiele różnych firm naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje daleko niż produkcja ropy na Środkowym Wschodzie. Produktem tegoż istniał spadek cen ropy z jakiś 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na początku 2016 roku.

OPEC miała możliwość, że w ten ćwicz zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali popularniejsze i niezwykle funkcjonalne procedury wydobycia, więc dzisiaj są w mieszkanie osiągać sukcesy nawet przy mniejszej cenie ropy naftowej. Dla tej sytuacji ekstrakcji ropy ważna jest drogę szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu łatwo odpowiadać na wzrost/spadek cen, mimo że niejednokrotnie są to zupełnie małe firmy. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co ma poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do poziomu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoce, wzrost produkcji ropy łupkowej stanowi jednym z względów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na moment spadła do jakiś 30 USD za baryłkę, ale teraz jest wpisywana na stanie około 50 USD za baryłkę. W oddzieleniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można łatwo zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Działa toż tym, że cena ropy nie może już niedługo osiągać wyższych poziomów. Nawet mały wzrost cen ropy idzie w klubie spośród tym do większej podaży na zbycie. Złoża łupkowe dzielą się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego niezbędne są większe inwestycje w planie alokacji nowych złóż i mieszkania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki współczesnym metodom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, te są jednak odpowiednie do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę może będzie rósł aż do 2025 roku i ogólnie długoterminowo trzyma się na wielkim poziomie.

Później popyt będzie sukcesywnie spadać, a tempo tego spadku będzie w pełnym stopniu zależało na stworzeniu alternatywnych źródeł energii. Jak przecież nie będą posiadały miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że ta produkcja ropy może w ostatnim roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w następujących dziesięcioleciach niezbędne będą szerokie inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Jak tylko zostaną odkryte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt prac że ujawnić się bardzo niż w ostatnim roku.

Liczy się, że w wypadku nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe cenie około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC przeciwko temu kobieta się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na właściwym poziomie. Początkiem tegoż jest fakt, że grupę tych krajów korzysta z niewiele większych, a przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w porządku najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, oferta na zbycie będzie słaba.

Producenci ropy łupkowej w ubiegłych latach w treści zainwestowali dość duży kapitał, by zaspokoić stale będący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle rośnie mimo rosnącej liczbie aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego kieruje do zwiększenia popytu na ropę naftową, jakiego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Od momentu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Chce to zrobić poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji wprowadzone przez kraje OPEC. Niemniej, nie całe te kraje przestrzegają owego porozumienia – na przykład Iran i Irak. Z nowej strony USA także kolejne kraje stale produkują coraz dużo ropy naftowej, co robi, że jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, kierując się na poziomie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak zamieniał się kurs cen ropy naftowej w przeszłości?
Kurs cen ropy na odległości lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do poziomu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W czasie kryzysu gospodarczego cena spadła do jakiś 40 USD za baryłkę. Zaraz po tym nastąpiło jej utrwalenie na okresie ponad 100 USD za baryłkę a wartość zatrzymała się w stronach tego zakresu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do poziomu około 30 USD za baryłkę. W ubiegłych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzrostu ceny ropy naftowej można liczyć w 2020 roku?
Przewidywanie wzrostu wartości w wypadku ropy naftowej stanowi specjalnie delikatne. Wartość ropy zależy z ogromnej liczbie czynników gospodarczych oraz rozwoju tej branży. Na wartość ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju podaży a popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie istotnym elementem w wypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, poruszającą się transportem na całkowitym świecie. Potrzebuje ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie wymagał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez wejście na paliwa z mniejszą zawartością siarki. Przepisy IMO wykonają przez ostatnie silne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na wykonywany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na wartości i dostępność paliw, których mówią. Liczy się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie traktowało szeroki wpływ na międzynarodową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do rozwoju presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak zarówno na dowód na wartości biletów lotniczych.

Jak ważna inwestować w ropę naftową?
Na wartość ropy można mówić na kilka rodzajów, które właśnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla deweloperów są kontrakty futures na swobodną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Informacje na problem cen tych układów są łatwe w LYNX w sezonie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te możliwości odnośnie kursów zmiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w przyszłej walucie).

Gdy tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co oznacza, że jeden kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niepożądane, sieć handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, jeżeli było przybyć do produkcji fizycznego dostarczenia.

Możliwości i certyfikaty turbo
Możliwości i certyfikaty turbo to drugie derywaty powodujące ci mówić na wahania ceny ropy naftowej. Produkty też możesz tak kupować i oferować za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi efektami często handluje się przy wykorzystaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy wziąć ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może mówić na wartość ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które leczą w ostatniej dziedziny.

ETF, które poszukują cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w walki ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w walki ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować więcej w walki spółek naftowych, by być skutecznym w sfery naftowej. Zatem w nieświadom sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale także potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w sfery naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Jak już sygnalizowaliśmy: głównie w wypadku towarów trendy nie zawsze są pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy potrafią żyć wysoce intensywne. Obecnie trend jest nieco spadkowy. Ale nic takiego jak pewne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdy będziemy myśleć, że zaufania i możliwości, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, już są za nami, a sprawa jest obecnie także bardziej negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może dobrze się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje wiele możliwości handlu na ropie naftowej, także za pośrednictwem kontraktów futures lub pracy producentów ropy na naszych giełdach. To zapewnia swym użytkownikom wysoki wolumen ruchu i wąski spread.

Niezależnie z tego czy budzisz się tradingiem, albo istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz zastosować z dobrej oferty LYNX, ponieważ zapewniamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w sezonie rzeczywistym, mając z swoich profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny pracy lub ceny ETF na euro? Skorzystaj to z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie dobre materiały edukacyjne oraz profesjonalne webinary w dziale handlu na drogach, pracach oraz platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Daj Ocenę

 

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments